Vastuullisuus
/
Arvot

Luontoa kunnioittaen

Meille on erittäin tärkeää, että toimintamme tapahtuu luontoa kunnioittaen ja sitä kestävästi hyödyntäen. Ylimääräisen kuluttamisen sekä ympäristön kulumisen minimoiminen on itsestäänselvyys. 

Esimerkiksi lauttamajoitustilan ja -saunan rungot on rakennettu Asta-myrskyssä vuonna 2010 kaatuneen kuusiaidan puusta. Viimeistely on tehty mahdollisimman suurelta osin käyttäen kierrätysmateriaaleja ja ylijäämätavaraa. Uudet hankinnat on pyritty tekemään mahdollisimman ekologisesti. Myös käyttötuotteissa suositaan kestävän kehityksen tuotteita ja kierrätystavaraa.

Kestävää kehitystä

Yrityksen viisi kestävän kehityksen periaatetta ovat:

  1. Käytämme paikallisten lähi- ja pientuottajien raaka-aineita ruokatarjoiluissa niin paljon kuin mahdollista teemalla ’Villiruokaa ja lähikasviksia, aina läheltä ja kestävästi.’

  2. Minimoimme jätteen määrää ja kierrätämme kaiken mikä on kierrätettävissä.

  3. Huomioimme kaikessa toiminnassa ympäristönäkökohdat ja kiinnitämme erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden säilymiseen.

  4. Pyrimme toiminnassamme turvaamaan Saimaan ainutlaatuisen järviluonnon säilymisen myös tuleville sukupolville.

  5. Teemme yhteistyötä ainoastaan ympäristövastuullisten tai siihen päämäärätietoisesti pyrkivien yritysten kanssa. Yhteistyö muiden alueen vastuullisten yrittäjien kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Näin saadaan aikaan palveluita, jotka hyödyttävät monia alueen yrityksiä luontoa kuormittamatta.